http://www.youtube.com/watch?v=cCBwO3QMN9s&feature=fvsr

 


原來老師給的作業是這一首~~~


哈哈~我抄錯作業。。老師原諒我~


我下次要看清處~


 


 


認真聽唷~~


 


這首只能在You Tube 聽唷~~


 


 

lily 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()